Beredskap ifm Coronaviruset

12.03.2020

Norsk Gjenvinning-konsernet utfører en veldig viktig samfunnsoppgave. Det er viktig å understreke at vi i hele Norsk Gjenvinning-konsernet tar situasjonen som nå utarter seg i det norske samfunnet, på høyeste alvor. Vårt hovedmål er å sikre at vi har friske og trygge medarbeidere som kan møte utføre sine tjenester til våre kunder på en god måte fremover.

 

Det er nedsatt en beredskapsgruppe i konsernet for å følge med på utviklingen og som fortløpende vurdere egnede risikoreduserende tiltak. Tiltakene som iverksettes gjøres i tett samarbeid med våre operative divisjoner for å sikre løsninger som fungerer lokalt.

 

 

Norsk Gjenvinning Downstream

For å sikre at vi har tilstrekkelig driftspersonell som kan håndtere alle våre hente- og leveringsoppdrag jobber alle ansatte på hjemmekontor fra 12. mars. I tillegg har alle arbeidsområder flere ansatte som back up slik at vi ikke er personavhengig i noen av oppgavene som skal utføres. Per dags dato har vi ingen registrerte sykdomstilfeller i divisjonen og heller ingen i karantene, dette følges tett.

 

På transportsiden har vi kontrakter med en stor pool av samarbeidende transportselskap innen walkingfloor, kapell- og containerbiler noe som gir oss fleksibilitet til å styre tilgjengelige ressurser for å løse våre forpliktelser.

Vi følger åpningstider på all våre hente og leveringssteder tett slik at vi kan informere våre transportører om der oppstår begrensninger. Vi ber derfor om at dere informerer oss så raskt som mulig om dere har avvikende åpningstider som følge av sykdomsutbrudd.  

 

For flere av våre kunder har vi avtaler om å drifte deres gjenbruksstasjoner. For disse lokasjonene har vi beredskapsavtaler med flere andre aktører som er kjent med oppdraget slik at vi ikke skal komme i en situasjon der vi ikke kan håndtere oppdragene.

 

Vi ber om at våre kunder og samarbeidspartnere tar sine forhåndsregler, da dette er en felles dugnad alle må bidra til for å minimere de samfunnsmessige utfordringene vi nå står overfor.

 

Norsk Gjenvinning-konsernet bidrar hver dag til at samfunnet skal gå rundt og at avfallet håndteres. Som et ledd i beredskapen ser vi derfor også på tvers av konsernet for å samarbeide ved behov. Det er samtidig viktig for oss å understreke at vi setter sikkerheten til våre medarbeidere aller først i alle situasjoner.