Resirkuleringen av Harrier er i gang

12.02.2020

Etter at rederiet Julia ble tatt for forsøk på ulovlig eksport av skipet Harrier til beaching i Pakistan, har Norsk Gjenvinning bistått med å eksportere skipet til lovlig opphugging i Tyrkia. Prosessen med å hugge opp og resirkulere skipet er nå i gang ved verftet Sök Denicillic i byen Aliaga.

Norsk Gjenvinning foretok, i forkant av søknad til Miljødirektoratet om eksport av Harrier, en revisjon av verftet Sök Denicillic og fant dette som en god løsning for resirkulering av Harrier både med hensyn til miljøet og sikkerhet og rettigheter for ansatte. Sök Dencillic har siden blitt revidert av DNV GL og deretter godkjent som verft for skipshugging på European List of ship recycling facilities.  Verftet er dermed ett av 41 skipsgjenvinningsanlegg i verden som er godkjent for hugging av skip i samsvar med sikkerhet og miljøkrav gitt av EU-kommisjonen. Fra 31. desember 2018 trådte nytt regelverk inn, og store kommersielle, seilende fartøyer som fører flagget til en EU-medlemsstat kan kun gjenvinnes på anlegg som er inkludert i listen til EU.

 

Norsk Gjenvinning vil følge opphuggingen av Harrier tett fremover for å kontrollere at våre krav og avtaler etterleves.