Håndtering av Coronarisiko i Norsk Gjenvinning

10.03.2020

Konsernet tar risikoen for Koronaviruset på høyeste alvor og har i den forbindelse nedsatt et beredskapsteam for å overvåke situasjonen og agere deretter.

Det er også nedsatt operasjonelle team for å overvåke og vurdere operasjonelle utfordringer i forbindelse med smitte av egne ansatte. Konsernet forholder seg hele veien til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI), som alle ansatte er pålagt å følge.

Målet er å sikre kontinuerlig drift uavhengig av risikobildet, slik at kundene våre kan forvente samme nivået av service som tidligere.

 

Har du spørsmål til logistikk eller salg nedstrøms - ta kontakt med Cecilie.skauge@ngn.no