Avfall og kompetanse i Mali - vi bidrar

03.02.2020

Som en del av prosjektet «Grønne jobber i Mali» har representanter fra Strømmestiftelsen, Returkraft, Innovasjon Norge og Norsk Gjenvinning nå vært på studietur i Malis hovedstad Bamako.

Prosjektet ble startet av Strømmestiftelsen høsten 2019, og baseres på Malis mangel på avfallshåndtering og arbeidsplasser, spesielt for unge. Prosjektet går ut på å organisere grupper av arbeidsledig ungdom til å drifte ulike avfallshåndteringssystemer, som innsamling, sortering og gjenvinning.
Reisen innebar møter med myndigheter, private aktører og interessenter i håp om å bidra til gode løsninger og spre kompetanse fra egen erfaring i Norge. Tom Erik Mikkelsen i Downstream reiste til Bamako som representant for Norsk Gjenvinning, og forteller at reisefølget ble møtt med sterke inntrykk fra hvordan avfallet behandles og deponeres, og ikke minst hvordan beboerne lever i en by som produserer 645.000 tonn husholdningsavfall i året, uten en god løsning på håndteringen.
De besøkte ordføreren i Bamakos bydel som har kommet lengst i utviklingen av noe som minner om et system for avfallshåndtering. Her frakter lokale entreprenører avfallet fra husholdningene basert på kontrakter etter inndelte områder, som fraktes til et transit-deponi i påvente av et endelig deponi.
I et tettbygd strøk i Bamako besøkte de et transit-deponi for husholdningsavfall, der beboerne levde av å plukke og selge avfall. De ble vitne til barn som samlet inn en spesifikk fraksjon som foreldrene kunne selge videre.
– Her går både barn og voksne rundt i avfallsmengdene bestående av glass, metall og medisinsk avfall – uten sko, forteller Tom Erik.
De besøkte også en lokal gjenvinner av plast i Bamako, som lager granulat og kabler av gamle flasker, kanner, møbler og korker. Ved bruk at metoder som de vi bruker i Norden laget han granulat, der gjenvunnet granulat ble blandet sammen med jomfruelig materiale for å lage kabelrør til lokale entreprenører. Det ble også avlagt et besøk hos det som tilsvarer et mijlødirektorat i Mali for å treffe ministere og andre deler av administrasjonen, for å snakke om mulige måter å samarbeide på. 
Mot slutten av oppholdet besøkte de det endelige deponiet for Bamakos avfall, som er et basseng med en kapasitet på 550.000 m³. Avfallet som ender opp på deponiet er avfall som har blitt gått igjennom flere runder av søppelplukkere på transit-deponiene, og er såkalt avfall uten verdi for beboerne.
Tom Erik forteller også om en båttur de tok langs elven Niger, som renner gjennom Bamako.
–  Langs hele elven kunne man se flammene og røyken fra avfall som ble påtent i mangel av andre løsninger. Tykk, sort røyk fra det som i andre deler av verden behandles som råvarer og verdier, forteller Tom Erik.
Etter en tur med mange sterke inntrykk og nye erfaringer har partene igjen å avklare veien videre for prosjektet, som i utgangspunktet skal bidra til å starte produksjon av skolepulter laget av gjenvunnet plast.
– Partenes roller i prosjektet må avklares etter at vi nå har fått sett hvordan situasjonen er i Mali med egne øyne, avslutter Tom Erik.
Vi følger prosjektet videre, og det vil komme flere statusoppdateringer etter hvert som prosjektet går fremover.