Norsk Gjenvinning Downstream og Norsk Gjenvinning M3 samles i ny divisjon

29.01.2020

Downstream og NGm3 er samlet i en felles divisjon. Selv om selskapene fortsetter som separate merkevarer (Downstream AS og NGm3 AS), er målet felles: Å skape lønnsomme effekter på tvers.

Her har vi flere spennende prosjekter på gang, både innenfor flyveaske, bunnaske og forurensede masser. Vi planlegger å samle mest mulig kompetansedrevet virksomhet i en felles divisjon og det er derfor naturlig å tenke at det blir flere områder og merkevarer som legges inn her. Vi ønsker derfor å finne et navn på denne nye divisjonen som er beskrivende for det eksisterende og nye fokuset. Den nye divisjonen vil hete NG Markets. Dette representerer et bredere nedslagsfelt enn NG Downstream. Vår ambisjon er å være til stede i alle deler av verdikjeden, også innenfor tjeneste/rådgivning.

NG Markets vil være divisjonsnavnet, mens merkevarene NGD AS og NGm3 AS vil leve videre. Dette vil ikke innebære noen endringer i ansettelsesforhold etc. Jon Bergan er divisjonsdirektør i NG Markets.