Foto: Papir er samlet inn for resirkulering hos Norsk Gjenvinning

Papirmarkedet faller som en stein

30.01.2020

Returpapirprisen er på et historisk lavt nivå og vi ser priser nå som ligger under det vi hadde på det verste under finanskrisen. Det er store lagre både av råvarer og ferdigvarer ved papirfabrikkene i Europa.

Markedet er i stor ubalanse. Den viktigste underliggende årsaken er redusert import til Kina. Dette er et marked som historisk har tatt ca 30% av verdensmarkedet for returpapir. Dette utgjorde i 2016 ca 28,5 millioner tonn, og ble importert fra USA og Europa. Kina ble for et par år siden bekymret for import av avfallssbasert råstoff og de innførte strenge kvalitetskrav og nye inspeksjonsregimer. I 2020 regner vi med at Kina importerer ca 6,5 millioner tonn. Det betyr at ca 22 millioner tonn returpapir må finne nye veier. Derfor er markedet nå nede i en dyp dal. Denne situasjonen er helt annerledes enn under Finanskrisen. Den gang var det nettopp Kina som skrudde opp importen. Nå har fallet kommer jevnt over 18 mnd. Når bunnen en gang blir nådd, forventer vi en langsom stigning i prisene igjen. 

Vi forventer ytterligere fall i returpapirprisene i første kvartal 2020.