Svensk skatt på avfall innføres 1. april 2020 - nå må norske avfallsbesittere belage seg på det samme

30.01.2020

Det innføres en skatt på forbrenning av avfall fra 1 april 2020. Skatten er på 75,- pr tonn avfall. Denne skatten har i Sverige blitt lagt på forbrenningsanleggene, men skatten har blitt viderefakturert til forbruker/kunde. Det er naturlig, ettersom dette dreier seg om å stimulere til økt sortering i første ledd. Nå skjer det samme i Norge.  

Norske kunder (kommuner, industri) må belage seg på en prisoppgang fra 1 april. Det som skjer i Sverige kommer nå også til å skje i Norge. Markedet er integrert og en slik prisoppgang i Sverige vil smitte over på norske, finske, danske forbrenningsovner. Vi mener at også i disse landene vil skatten bli videreført bakover i verdikjeden. Det er riktig.

Vi tror ikke en slik skatt vil medføre økt sortering, fordi du må sette en slik skatt høyere for å få ut en reel effekt. Når det er sagt, så mener vi at økt sortering er riktig, viktig og den eneste løsningen.