NG Downstream vant Trondheimsanbudet

05.03.2021

NGD har sammen med Statkraft og Åmotfors Energi vunnet 5 kontrakter i Trøndelag, FIAS, Innherad Renovasjon, MNA, Steinkjer kommune og SHMIL. Vi har tilbudt robuste løsninger med lokal forankring både på logistikk og behandling noe som gir en svært god miljømessig gjennomføring av oppdraget. Totalt 51.000 tonn restavfall

Avtalen startet 1.mars og har en varighet på inntil 4 år