Vi gir oss aldri på sikkerhet – NG som Trygg Trailer-bedrift

30.01.2020

Som stor transportbestiller er det viktig at Norsk Gjenvinning legger gode premisser for å gjennomføre en sikker transport av våre varer. Vi har nå inngått et samarbeid med Statens vegvesen for å gjør en aktiv innsats for å bedre sikkerhet på norske veger.

Som Trygg trailer- bedrift får ansatte på våre anlegg kunnskap om lastesikring, dekk- og kjetting krav slik at de kan foreta enkel sjekk av vogntog som skal laste. På denne måten bidrar vi i praksis til å sikre at transporten av varere fra våre anlegg er trygg. Norsk Gjenvinning jobber på mange områder for å sikre at transport av våre varer skal foregå på en sikker måte og i tråd med gjeldende regelverk. Gjennom våre rammeavtaler og årlige transportør revisjoner sikrer vi informasjon- og påseplikten overfor våre transportører for at krav til sikkerhet, kabotasje og Almengjøringsforskriften tilfredsstilles. Årlig informerer vi på ulike språk alle våre transportører og ber om ny bekreftelse på at alle krav til kjøring på vinterføre overholdes og vi benytter kun 3-akslede biler i Vest- og Nord-Norge på vinterstid. Alle disse tiltakene bidrar til en ansvarlig transport ut fra våre anlegg.

 

I dag er det Norsk Gjenvinning Bergen som har blitt kurset av Statens Veivesen og som har fått status som Trygg Trailer Bedrift.

 

For mer informasjon kontakt Cecilie.Skauge@ngn.no