Favicon files not found

Stål og metaller

Metall (har kun i oppløsning som ligger her)

Skrapmetallpriser blir i hovedsak regulert gjennom gjeldende priser på metallbørsen LME (London Metal Exchange). Skrapjernpriser blir regulert gjennom den gjeldende skrapjernpris i Norge, dog kan internasjonale indekser også ha en innflytelse på priser.

Fra Norsk Gjenvinnings anlegg videreforedles innkommende skrap i høyest mulige grad, slik at over 90 prosent av salgstonnasjen selges direkte til smelteverk og produsenter meg egne smelteanlegg. Vi har kunder i Skandinavia, øvrige Europa og Asia. Alle sluttkunder er godkjent gjennom Norsk Gjenvinnings complianceprogram.    

Kontakt gjerne våre selgere innen stål og metaller om du ser etter en nedstrømsløsning, eller ønsker bistand i større prosjekter knyttet til rivning eller sanering hvor stål og metaller er en vesentlig komponent.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner