Favicon files not found

Jeg vil eksportere råvarer

Thomas Ekstrøm - GMP

Norsk Gjenvinning driver en utstrakt import-, eksport- og logistikkvirksomhet. De største markedene for gjenvinning av avfall er Skandinavia, Europa og Asia, og vi håndterer eksport til alle disse markedene.

Eksportregelverk

Import og eksport av avfall er underlagt flere internasjonale avtaler. Den mest overordnede er Baselkonvensjonen. Baselkonvensjonen er gjennomført i EUs lovverk gjennom EUs forordning 1013/2006 og denne forordningen regulerer transport av alle typer avfall som eksporteres og importeres.

I Norsk Gjenvinning har vi et høyt fokus på compliance og med vår har spisskompetanse på eksportregelverket har vi utviklet gode systemer for å sikre håndtering av eksport. Vi har som eneste avfallseksportør i bransjen kommet gjennom to eksportrevisjoner fra Miljødirektoratet uten avvik i noen av revisjonene.

I tillegg til vårt compliance team har vi 17 dedikerte medarbeidere på logistikk som planlegger, klargjør og gjennomfører eksport og import av avfall. Årlig håndterer vårt logistikkteam 37 000 grensepasseringer fra ulike lastesteder i Norge og Sverige.

På vegne av våre kunder gjennomfører vi import og eksport av alle typer avfall:

  • Restavfall og trevirke
  • Spesialfraksjoner som blant annet, gips, kunstgress og forurensede masser
  • Farlig avfall
  • Papir og plast
  • Metall
  • Skip til opphugging

Klassifisering av avfall

I tillegg til egen eksport bistår vi kunder og samarbeidspartnere med klassifisering av avfall, valg av eksportprosedyre, godkjenning av nedstrømsløsninger samt kompetanseheving innen eksport. Regelverket er komplisert og risikoen for at forsendelsene klassifiseres som ulovlig eksport av myndighetene, i Norge eller i transitt- og mottaksland, er stor om man ikke har en partner med spisskompetanse på området.

Miljøregnskap

Norge importerer langt mer varer enn det vi eksporterer til andre marked og dette gir en transport ubalanse der biler og sjøcontainere mangler last i retur. Denne returkapasiteten benytter vi oss av på vår transport av avfall og hele 97 % av vår transport er basert på returtransport, noe som gir et positivt miljøregnskap.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner