Favicon files not found

Aktuelt

Bilder til ngtrading.no

NG Downstream vant Trondheimsanbudet

05.03.2021

NGD har sammen med Statkraft og Åmotfors Energi vunnet 5 kontrakter i Trøndelag, FIAS, Innherad Renovasjon, MNA, Steinkjer kommune og SHMIL. Vi har tilbudt robuste løsninger med lokal forankring både på logistikk og behandling noe som gir en svært god miljømessig gjennomføring av oppdraget. Totalt 51.000 tonn restavfall

Avtalen startet 1.mars og har en varighet på inntil 4 år

Les mer ›

NG Downstream holde innlegg på PROFUs markedsdag

15.10.2020

Markedssjef Synnøve Daltveit holder i dag innlegg på den årlige PROFU konferansen. Hun skal snakke om returte og materialgjenvinning. Ta gjerne kontakt, så får du kopi av presentasjonen. 

Les mer ›

Samarbeid flytter (søppel)fjell i Mali

15.10.2020

Mange bedrifter er inne i en spesielt krevende tid. Slik er det også for utviklingslandene. Derfor er det viktigere enn noensinne at norske bedrifter tar et globalt samfunns- og miljøansvar gjennom å dele sin kompetanse. 

Dette innlegget var på trykk i Fædrelandsvennen 14.10.20 og er skrevet av Alice Leland Høye (Strømmestiftelsen), Jon Bergan (Norsk Gjenvinning) og Lars Erik Harv (Returkraft) 

Les mer ›

Norsk Gjenvinning i høy beredskap i forbindelse med Koronarisiko

16.03.2020

Norsk Gjenvinning utfører kritiske samfunnsoppgaver. Vi tar situasjonen som nå utvikler seg på største alvor og vårt hovedmål er å sikre at vi har friske og trygge medarbeidere som kan møte våre kunder på en god og trygg måte fremover.

Det ble tidlig nedsatt en beredskapsgruppe i konsernet for å følge med på utviklingen og for å fortløpende vurdere og implementere egnede risikoreduserende tiltak.

Vi ber om at kunder og samarbeidspartnere tar sine forholdsregler. Dette er en felles dugnad alle må bidra til for å minimere de samfunnsmessige utfordringene vi nå står overfor.

Les mer ›

Beredskap ifm Coronaviruset

12.03.2020

Norsk Gjenvinning-konsernet utfører en veldig viktig samfunnsoppgave. Det er viktig å understreke at vi i hele Norsk Gjenvinning-konsernet tar situasjonen som nå utarter seg i det norske samfunnet, på høyeste alvor. Vårt hovedmål er å sikre at vi har friske og trygge medarbeidere som kan møte utføre sine tjenester til våre kunder på en god måte fremover.

 

Det er nedsatt en beredskapsgruppe i konsernet for å følge med på utviklingen og som fortløpende vurdere egnede risikoreduserende tiltak. Tiltakene som iverksettes gjøres i tett samarbeid med våre operative divisjoner for å sikre løsninger som fungerer lokalt.

 

 

For å sikre at vi har tilstrekkelig driftspersonell som kan håndtere alle våre hente- og leveringsoppdrag jobber alle ansatte på hjemmekontor fra 12. mars. I tillegg har alle arbeidsområder flere ansatte som back up slik at vi ikke er personavhengig i noen av oppgavene som skal utføres. Per dags dato har vi ingen registrerte sykdomstilfeller i divisjonen og heller ingen i karantene, dette følges tett. På transportsiden har vi kontrakter med en stor pool av samar ›

Håndtering av Coronarisiko i Norsk Gjenvinning

10.03.2020

Konsernet tar risikoen for Koronaviruset på høyeste alvor og har i den forbindelse nedsatt et beredskapsteam for å overvåke situasjonen og agere deretter.

Det er også nedsatt operasjonelle team for å overvåke og vurdere operasjonelle utfordringer i forbindelse med smitte av egne ansatte. Konsernet forholder seg hele veien til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI), som alle ansatte er pålagt å følge.

Målet er å sikre kontinuerlig drift uavhengig av risikobildet, slik at kundene våre kan forvente samme nivået av service som tidligere.

Har du spørsmål til logistikk eller salg nedstrøms - ta kontakt med Cecilie.skauge@ngn.no

 

Les mer ›

Svensk forbrenningsavgift på restavfall påvirker det norske markedet

10.03.2020

Fra 1. april i år innfører svenske forbrenningsanlegg en forbrenningsavgift på avfallet. Dette påvirker ikke bare våre naboer og foretak på den andre siden av grensen, men også oss i Norge. Så, hva skjer – og hva betyr det for norske avfallsbesittere, som deg og meg og norske virksomheter?

Les mer ›

Resirkuleringen av Harrier er i gang

12.02.2020

Etter at rederiet Julia ble tatt for forsøk på ulovlig eksport av skipet Harrier til beaching i Pakistan, har Norsk Gjenvinning bistått med å eksportere skipet til lovlig opphugging i Tyrkia. Prosessen med å hugge opp og resirkulere skipet er nå i gang ved verftet Sök Denicillic i byen Aliaga.

Les mer ›

Avfall og kompetanse i Mali - vi bidrar !

03.02.2020

Som en del av prosjektet «Grønne jobber i Mali» har representanter fra Strømmestiftelsen, Returkraft, Innovasjon Norge og Norsk Gjenvinning nå vært på studietur i Malis hovedstad Bamako.

Les mer ›

Vi gir oss aldri på sikkerhet – NG som Trygg Trailer-bedrift

30.01.2020

Som stor transportbestiller er det viktig at Norsk Gjenvinning legger gode premisser for å gjennomføre en sikker transport av våre varer. Vi har nå inngått et samarbeid med Statens vegvesen for å gjør en aktiv innsats for å bedre sikkerhet på norske veger

Les mer ›

Svensk skatt på avfall innføres 1. april 2020 - nå må norske avfallsbesittere belage seg på det samme

30.01.2020

Det innføres en skatt på forbrenning av avfall fra 1 april 2020. Skatten er på 75,- pr tonn avfall. Denne skatten har i Sverige blitt lagt på forbrenningsanleggene, men skatten har blitt viderefakturert til forbruker/kunde. Det er naturlig, ettersom dette dreier seg om å stimulere til økt sortering i første ledd. Når skjer det samme i Norge.  

Les mer ›

Papirmarkedet faller som en stein

30.01.2020

Returpapirprisen er på et historisk lavt nivå og vi ser priser nå som ligger under det vi hadde på det verste under finanskrisen. Det er store lagre både av råvarer og ferdigvarer ved papirfabrikkene i Europa.

Les mer ›
Kaupang

Norsk Gjenvinning Downstream inngår avtale med Åmotfors Energi AB

29.01.2020

Norsk Gjenvinning Downstream (NGD) har inngått en langsiktig samarbeidsavtale om levering av avfallsbrensel til Åmotfors Energi AB (ÅE) i Sverige.

Les mer ›

Kaupang Markets AB vinner anbud for gjenvinning av gips

29.01.2020

Kaupang Markets AB starter året sterkt med å vinne anbudet for gjenvinning av gips hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM).

Les mer ›

Norsk Gjenvinning Downstream og Norsk Gjenvinning M3 samles i ny divisjon

29.01.2020

Downstream og NGm3 er samlet i en felles divisjon. Selv om selskapene fortsetter som separate merkevarer (Downstream AS og NGm3 AS), er målet felles: Å skape lønnsomme effekter på tvers.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner