Favicon files not found

Restavfall

Fraksjoner

Norsk Gjenvinning har igjennom de siste 10-12 år utviklet og etablert seg som en stadig viktigere leverandør i det nordiske markedet for avfallsbasert brensel. Nå i dag er vi kommet så langt at dette har blitt et energiprodukt  basert på restavfall som råvare og der man opererer med kvalitetsspesifikasjoner på det ferdige brensel alt etter mottakers behov. 

Kombinasjonen av egne mengder fra våre produksjonsanlegg og trading mengder fra så som kommuner/husholdninger og andre private i oppstrømsmarkedet, gjør oss til en av de store aktørene også i Nordisk målestokk. Per i dag går størstedelen av avfallsbrenselet til markedet Norge og Sverige men Danmark er nå også under en spennende utvikling.

Gode logistikkløsninger som også er bygget over tid, både innenlands og mot våre naboland, er også avgjørende for at vi skal ha konkurransedyktige løsninger med høy grad av leveringssikkerhet.   

Med både kvalitet og compliance i fokus i alle ledd hver dag så er vi en pålitelig og langsiktig aktør på dette produktet både som mottaker og videre leverandør

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner