Plast

Plast

Gjenvinning av plast gir god miljøgevinst og er et viktig satsingsområde.  Norsk Gjenvinning samler inn store volumer gjennom egne anlegg, men bistår også andre bransjeaktører med å finne gode nedstrømsløsninger.

Det er flere utfordringer ved innsamling og gjenvinning av plast.  Ofte er kvaliteten vanskelig å bedømme, plasten er blandet og vekt og volum gjør det vanskelig å finne gode logistikkløsninger.  Dette er problemstillinger Norsk Gjenvinning har arbeidet med i en årrekke. Vi har kompetanse på klassifisering av plasttyper og vi gir våre leverandører råd om sortering.  Vår logistikkavdeling kan direkte, eller i samarbeid med egne anlegg, optimalisere frakten.  Videre har Norsk Gjenvinning opparbeidet en portefølje av større seriøse kunder i Europa, som alle er godkjente avtakere i Grønt Punkt systemet.    

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner