Favicon files not found

Plast

Plast

Gjenvinning av plast gir god miljøgevinst og er et viktig satsingsområde. Norsk Gjenvinning samler inn store volumer gjennom egne anlegg, men bistår også andre bransjeaktører med å finne gode nedstrømsløsninger.

Det er flere utfordringer ved innsamling og gjenvinning av plast. Ofte er kvaliteten vanskelig å bedømme, plasten er blandet og vekt og volum gjør det vanskelig å finne gode logistikkløsninger. Dette er problemstillinger Norsk Gjenvinning har arbeidet med i en årrekke.

Vi har kompetanse på klassifisering av plasttyper og vi gir våre leverandører råd om sortering. Vår logistikkavdeling kan direkte, eller i samarbeid med egne anlegg, optimalisere frakten.

Videre har Norsk Gjenvinning opparbeidet en portefølje av større seriøse kunder i Europa, som alle er godkjente avtakere i Grønt Punkt-systemet.    

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner