Favicon files not found

Trevirke

Treverk

Norsk Gjenvinning har gjennom en årrekke vært markedsleder på returtre i Norge. Store volumer og solid kompetanse fra gjenvinningsbransjen har gjort det mulig for oss å bygge et omfattende nettverk mot mottaksverk i Norge og Europa.

Gode logistikkløsninger er nøkkelen til lønnsomme nedstrømsløsninger. Sammen med de andre avdelingene for nedstrøms salg har vi på returtre etablert en egen logistikkorganisasjon..Vi frakter store volumer på bil og båt til Sverige og Europa.

Vi jobber med kvalitet på varen gjennom hele verdikjeden, slik at vi produserer en forutsigbar råvare av god kvalitet til våre mottaksvek. Gjennom vårt nettverk på logistikk og salg finner vi de beste løsningene og kan optimalisere salget mot de markeder og kunder som gir best resultat for våre leverandører. Dette gir konkurransedyktige priser og sikkerhet for avsetning selv i vanskelige perioder.

Vi selger kun under forutsetning av at våre nedstrømsløsninger er kjent og at omsetningen skjer innenfor Norske og internasjonale bestemmelser. Alle aktører som selger returtreflis gjennom vårt system tilbys full sporbarhet mot sluttkunde.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner